Často kladené otázky

Toto sú najčastejšie kladené otázky týkajúce sa produktu a jeho funkcionalít. Ak ste tu nenašli odpoveď na Vašu otázku, neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať na support@adminton.eu.

Prečo by som mal používať predplatnú kartu namiesto kreditnej karty vydanej bankou?
Adminton karty majú niekoľko možností použitia pre fyzické ako aj právnické osoby. Hlavným dôvodom je bezpečnosť predplatenej platobnej karty, zatiaľ čo sa používa štandardným spôsobom. Je bežné, že banky nevedia ponúknuť spoločnostiam platobné karty pre všetky pozície v rámci spoločností, zvyčajne vedia ponúknuť platobné karty top manažmentu a členom predstavenstiev. Naše karty vieme poskytnúť všetkým úrovniam manažmentu, tak strednému ako aj nižsiemu, prípadne ktorémukoľvek zamestnancovi spoločnosti.
Čo to znamená, že predplatená karta funguje ako kreditná a debetná karta zároveň?
Kreditné karty majú kreditné limity. Karta Adminton má tiež kreditný limit a to vo výške zostatku, ktorý ste nabili na svoju predplatenú Adminton kartu. Klienti môžu používať predplatenú kartu na rovnaké transakcie, na ktoré sa používa kreditná karta, ako napríklad rezervácie leteniek, prenájom áut, rezerváciu hotelov a využívať výhodu klasickej debetnej karty pri použití na POS termináloch a v bankomatoch bez dodatočných úrokov alebo poplatkov.
Aké má karta limity?
Štandardne majú naši klienti možnosť využiť kartu do výšky 250 eur po ich registrácii. Avšak, očakávame, že všetci naši klienti sa budú uchádzať o bezlimitné používanie predplatenej karty, teda sa identifikujú svojimi dokladmi, akými sú napríklad pas a účet za služby bývania, a overením prichádzajúcich fondov z bankového účtu. Akonáhle klienta schválime, získa prístup k nabitiu a útrate vo výške 7.500 EUR denne.
Kde môžem používať Adminton kartu?
Adminton kartu môžete používať všade, kde akceptujú MASTERCARD.
Prečo potrebujete môj pas a účet za služby bývania?
Aby ste mohli Adminton kartu využiť na viac ako 250 EUR, platobná schéma MASTERCARD a zákon o praní špinavých peňazí od nás požadujú, aby sme overili identitu našich klentov v záujme využívania Adminton kariet bezlimitne.
Prečo potrebujete výpis z môjho bankového účtu?
Musíme overiť zdroj, z ktorého prichádzajú vaše peniaze na váš účet. Po identifikácii budete môcť nabíjať svoj účet a kartu. Štandardne potrebujeme overiť iba číslo účtu (ideálne IBAN) a skutočnosť, že daný účet vám patrí ako osobe alebo ako spoločnosti. Nechceme vidieť vaše transakcie na bankovom výpise, tieto si môžete zakryť. Naskenujte nám len prvú stranu a časť, kde je uvedené vaše meno a číslo bankového účtu.
V prípade, že budete prijímať peniaze aj z iného zdroja, ako je váš bankový účet, mali by ste nám podporiť tieto transakcie dostatočnou dokumentáciu.
Toto od nás vyžaduje zákon o praní špinavých peňazí.
Prečo musím podpísať Zmluvu o poskytovaní služieb a príkaznú zmluvu?
NFX s.r.o. zabezpečuje informačnú a telekomunikačnú sieť na poskytovanie platobných služieb bez toho, aby sme vlastnili financie. Tieto skutočnosti sú vysvetlené a podporené v tejto zmluve. Nevieme dať verejný prísľub za tretie osoby. Karta je vydaná vydavateľom UAB B4B Payments Europe (“B4B”) na základe licencie vydanej Mastercard International Inc. B4B je schválená Financial Conduct Authority Londýn za účelom poskytovania služieb elektronických peňazí a aktivít v súlade s reguláciou Elektronických peňazí z roku 2011. V záujme možnosti poskytnutia vašej karty pre vás, a v súlade s požiadavkami regulátora, musíme spolu podpísať túto zmluvu.
Ako môžem používať Adminton kartu ako elektronický gastro lístok?
V Admintone vieme limitovať používanie platobnej karty na konkrétnu jurisdikciu a zakázať použitie v bankomate. Týmto vieme zaručiť, že vaši zamestnanci budú môcť používať Adminton kartu len vo vašej jurisdikcii a iba na platobných termináloch. Používanie karty na účely stravovania v zmysle zákonníka práce podporíme zoznamom transakcií vykonaných zamestnancom.